2023-08-18

Debe Flow Group förvärvar verksamheten i TerraRoc Finland Oy

Ett viktigt steg i Debe Flow Groups tillväxtresa är nyheten att koncernen nu förvärvat verksamheten i TerraRoc Finland Oy. Företaget grundades 2019 efter en carve-out och är marknadsledande inom geoteknisk borrning.

I verksamheten ingår produktionsenheten i Finland där Debe Flow Group nu tar över tillverkningen. Försäljningen kommer även framgent vara global, men med huvudpunkt på den viktiga nordiska marknaden.
   - TerraRoc är ett spännande och väletablerat företag som vi haft samarbeten med under de senaste åren. Möjligheten att förvärva verksamheten dök upp under sommaren och det passade väl in i vår expansion. Under det senaste året har vi, genom våra senaste förvärv inom borrbranschen, börjat bygga någonting väldigt spännande. Vi får nu möjligheten att skapa en grupp av bolag, med spetskompetens inom olika delar av borrningsbranschen, där vi som koncern kan utvecklas tillsammans och se en fin framtid med otrolig potential, säger Oscar Heydorn, koncern-VD i Debe Flow Group.

Debe Flow Group är en koncern bestående av varumärken och företag med spetskompetens inom sina respektive områden. Koncernen är en helhetsleverantör av svensktillverkad utrustning för vattenförsörjning, geoenergi, vattenrening, cirkulation, avlopp samt styr- och reglerteknik för vattenburna värmesystem. Under de senaste åren har koncernen haft en kraftig tillväxt och omsätter nu över 600 MSEK.

För ytterligare kommentarer och upplysningar:

Oscar Heydorn, koncern-VD,
oscar.heydorn@debe.se, +46 705 601 859

cookie-text