From the ground up, we've got you covered

Våra varumärken

Inom Debe Flow Group ingår följande bolag och varumärken

Debe logo

Moderbolaget inom Debe Flow Group. Med specialiserade och noga utvalda produkter är vi er partner för rent vatten, avlopp och geoenergi, nu och i framtiden. 

Till debe.se
Pemtec logo

Pemtec är ett dotterbolag inom Debe-koncernen. Genom Pemtec är vi en av Nordens ledande leverantörer av produkter för bergvärme, jordvärme, sjövärme, tryckavlopp, tryckvatten och kabelskydd.

Till pemtec.se

Perfecta logo

Pefecta grundades i Växjö och fusionerades in i Debe under år 2020. Perfecta är ett välkänt svenskt varumärke som stått för kvalitéspumpar, snabba leveranser och snabb service i över 60 år. 

Till perfecta.se
Termoventiler logo

Genom Termoventiler levererar vi komponenter för en driftsäker, energisnål och miljöanpassad värme- eller kylanläggning med lång livslängd. Det mest namnstarka och världskända produkten är "Laddomat". Termoventiler fusionerades in i Debe under 2021. 

Till termoventiler.com

Matsco logo

Matsco är ett bevattningsbolag som specialiserat sig på bevattningsanläggningar till golfbanor, kyrkogårdar, parker och fotbollsplaner. Matsco servar anläggningar, säljer reservdelar och genomför nyinstallation av hela anläggningar. Företaget är beläget i Jönköping och förvärvades under 2022. I mars 2024 startade bolaget även upp verksamhet i Finland. 

Till matscobevattning.se
Debe Borrcenter AB logo

Debe Borrcenter AB är specialiserat på effektiva maskiner och borrutrustning av hög kvalitet genom både försäljning och uthyrning. Företaget är beläget i nybyggda lokaler i Bålsta med bra möjlighet för lagerhållning för att snabbt kunna möta kundernas behov. Dessutom finns en verkstad som tar hand om företagets och kundernas behov av service. Företaget förvärvades under år 2022 och hette tidigare Anytech Scandinavia AB. 

Till debeborrcenter.se

Vermeer Viking logo

Vermeer Viking är den officiella återförsäljaren av Vermeers maskinprogram och produkter i Sverige och Norge. Sedan juni 2023 ingår Vermeer Viking i Debe Flow Group och har därigenom fortsatt leverera produkter, maskinprogram och service i världsklass.

Till vermeerviking.se
TerraRoc logo

TerraRoc är marknadsledande inom produkter för borrande grundläggning och brunnsborrning. TerraRoc är globalt välkänt tack vare ett kontinuerligt arbete med FoU, nära samarbete med marknaden och noggrann kvalitetskontroll i produktionen. Det gör att TerraRoc är en komplett leverantör av borrverktyg och förbrukningsvaror. TerraRoc Finland Oy förvärvades av Debe Flow Group i augusti 2023 och TerraRoc Ltd i UK i december 2023. 

Till terrarocdrilling.com

Nyheter

2024-06-10

HLR och första hjälpen

2024-05-10

Lyckade dagar på Nordbygg

2024-04-02

Idoffsson ny VD i Matsco AB

Om Oss

Vi är starka tillsammans!

Debe Flow Group består av företag med spetskompetens inom sina respektive områden. Samtliga är tillverkande bolag med egna produkter och ett starkt fokus på produktutveckling och innovation. Tillsammans bildar vi en grupp med bred kunskap som snabbt kan leverera till våra kunder i Europa, oavsett om det gäller helhetslösningar eller enskilda produkter.

Svensk kvalitet med miljöfokus

Debe Flow Group är en helhetsleverantör av svensktillverkad utrustning för vattenförsörjning, geoenergi, vattenrening, cirkulation, avlopp samt styr- och reglerteknik för vattenburna värmesystem. Sedan 1956 har vi etablerat oss som ett marknadsledande bolag på den svenska marknaden och i övriga Europa.
Trots att vi har växt under de senaste åren finns kundnärheten, flexibiliteten och lyhördheten kvar som kärnvärden i verksamheten. 

Ett av våra mål är rent vatten

Idag är rent vatten en självklarhet för många, men de senaste årens sjunkande grundvattennivåer har inneburit en ökad miljömedvetenhet om vatten som ett viktigt livsmedel. Genom att tillverka och leverera kvalitetsprodukter till våra kunder verkar Debe Flow Group för att säkerställa rent vatten till marknaden. Som ett innovativt företag har vi bidragit till att utveckla branschen, bland annat genom att införa en dricksvattengodkänd kabel som standard till vattenpumpar. Vi har dessutom ett brett sortiment av energisnåla frekvensstyrda pumpar för ett hållbart samhälle. Våra produkter för geoenergi passar väl in i det ökade behovet av klimatvänlig uppvärmning.

Då en hållbar framtid är av yttersta vikt för oss alla är det något vi sätter högt fokus på. Därför är geoenergi väldigt viktigt för oss då det är en förnybar energimetod där energi från berg används för att värma upp fastigheter. Därför är vi väldigt stolta över att Debe Flow Group är en av Nordens ledande pionjärer, leverantörer av produkter för geoenergi. Kollektorslangar och samlingsbrunnar tillverkar vi i vår fabrik i Borås vilket ger oss stora möjligheter att hitta bra kundanpassade lösningar. 

Ägare

Debe Flow Group och dess bolag ägs av Pomona-gruppen AB. Pomona-gruppen är ett familjeägt utvecklings- och investmentbolag som funnits sedan år 1986. Genom långsiktighet och industrikunskap utvecklar Pomona-gruppen nischade bolag inom utvalda branscher. Pomona-gruppen tar som ägare en aktiv roll med målsättning att skapa stabila förutsättningar för en vidareutveckling av verksamheterna. Pomonagruppen ägs av familjen Rapp och har långsiktighet och stabil lönsamhet som ledstjärna. Ägarna återfinns i samtliga av Debe Flow Groups bolagsstyrelser. 

 

cookie-text