2022-06-30

Ny VD i Debe Suomi Oy

Pressrelease 2022-06-30

Spännande tid när ny VD tillträder i Debe Suomi Oy.

Debe Flow Group är en koncern bestående av varumärken och företag med spetskompetens inom sina respektive områden. Koncernen är en helhetsleverantör av svensktillverkad utrustning för vattenförsörjning, geoenergi, vattenrening, cirkulation, avlopp samt styr- och reglerteknik för vattenburna värmesystem. Under de senaste åren har koncernen haft en kraftig tillväxt och omsätter nu en bit över 400 Mkr.

Nu står vårt finska bolag, Debe Suomi Oy, för en spännande tid när vi nu tillsätter en ny VD. Efter en gedigen rekryteringsprocess har valet landat på Jarkko Saastamoinen. Jarkko har en gedigen bakgrund i ledande befattningar och känns som rätt person att leda och utveckla vårt fortsatta arbete i Finland.

Rent vatten och en renare värld är Debe Flow Groups vision, vilket innebär att öka möjligheterna och leverera Nordiska produkter till våra kunder. Jag är förväntansfull över att gå med i Debe:s team och bygga vidare på den stora grunden och tillväxtpotentialen som finns i verksamheten, säger Jarkko Saastamoinen.

Jarkko tillträder den 1 juli 2022 och vi hälsar honom varmt välkommen till Debe Flow Group

cookie-text