2022-12-19

Debe Flow Group satsar i Växjö

Pressrelease 2022-12-19

Debe Flow Group tar första spadtaget på sin nya mark i Växjö

Debe Flow Group är en helhetsleverantör av svensktillverkad utrustning för vattenförsörjning, geoenergi, vattenrening, cirkulation, avlopp samt styr- och reglerteknik för vattenburna värmesystem. Debe Flow Group är en koncern bestående av varumärken och företag med spetskompetens inom sina respektive områden. Under de senaste åren har koncernen haft en kraftig tillväxt och omsätter i dagsläget cirka 500 Mkr. Debe Flow Group förvärvade år 2020 Växjöbaserade Perfecta Pump.

Debe Flow Group satsar ytterligare i Växjö och har nu tagit emot 20 000 m2 mark i Nylanda av Växjö Kommun. På denna mark kommer företaget inom kort att påbörja bygget av helt nya lokaler, anpassade efter företagets behov och framtidsplaner. Bygget kommer initialt att vara drygt 5 000 m2 stort och beräknas stå klart under första kvartalet år 2024. 
 
- Denna satsning är en milstolpe för bolaget och koncernen, det blir navet i vår satsning framåt. Vi har redan idag ett brett nätverk av både leverantörer och kunder kring Växjö som är viktiga för oss. Växjö är även en bra ort för nya rekryteringar av den sortens kompetens vi är i behov av. Därför är det extra spännande för oss att expandera i just Växjö, och vi ser med tillförsikt fram emot att fortsätta utvecklas och växa tillsammans med staden, säger Oscar Heydorn, VD.

För ytterligare kommentarer eller upplysningar vänligen kontakta: 
Oscar Heydorn, VD, oscar.heydorn@debe.se, 070-560 18 59
Gabriel Cicek, CEO, gabriel.cicek@debe.se, 070-879 15 61

Från vänster: Gabriel Cicek, Ekonomichef på Debe Flow Group AB, Mikael Häggström, Näringslivsutvecklare i Växjö Kommun, och Marcus Andersson, COO på Debe Flow Group AB.  

cookie-text