2022-06-03

Debe Flow Group förvärvar Anytech

Pressrelease 2022-06-03

Debe Flow Group breddar koncernen genom förvärv av Anytech Scandinavia AB.

Debe Flow Group är en koncern bestående av varumärken och företag med spetskompetens inom sina respektive områden. Koncernen är en helhetsleverantör av svensktillverkad utrustning för vattenförsörjning, geoenergi, vattenrening, cirkulation, avlopp samt styr- och reglerteknik för vattenburna värmesystem. Under de senaste åren har koncernen haft en kraftig tillväxt och omsätter nu över 400 Mkr.

Vi tar nu ytterligare ett steg i Debe Flow Groups historia genom att förvärva Anytech Scandinavia AB. Företaget är specialiserat på effektiva maskiner och borrutrustning av hög kvalitet genom både försäljning och uthyrning. Anytech Scandinavia AB är beläget i nybyggda lokaler i Bålsta med bra möjlighet för lagerhållning för att snabbt kunna möta kundernas behov. Dessutom finns en verkstad som tar hand om företagets och kundernas behov av service.

- Vi har haft Anytech på radarn under en tid och har efter en god dialog landat i ett mycket spännande förvärv. Det arbete som ägarna Mats, Helena och Stefan har gjort är imponerande och vi ser spänt på hur vi tillsammans kan utveckla företaget nu. En del av utrustningen är bekant för oss, men förvärvet breddar helheten för Debe Flow Group och vi ser många synergier bolagen mellan. Det kommer bli en väldigt rolig resa där vi ser mycket ljust på vår gemensamma framtid, säger Oscar Heydorn, VD i Debe Flow Group.

- Omvärlden förändras och vi måste förändras med den. Våra kunder och deras projekt blir större och för att vara en aktiv spelare på marknaden behöver man ha goda resurser. För att kunna möta våra kunders behov behöver vi ha flera maskiner att hyra ut och kunna ha ett större och bredare lager. Samtidigt behöver vi ta steg i att specialisera oss för att bli ännu vassare och bättre med fokus på borrning, maskiner & service. Vi tre ägare är mycket spända och entusiastiska över att kunna fortsätta att driva vårt företag tillsammans med en stark ägare i ryggen, säger Mats Ahlberg, en av Anytech Scandinavia AB:s grundare.

För ytterligare kommentarer och upplysningar:

Oscar Heydorn, VD, oscar.heydorn@debe.se, 070-560 18 59

Mats Ahlberg, mats@anytech.se, 070-568 39 57

cookie-text