2022-09-26

Anytech Scandinavia AB blir Debe Borrcenter AB

Vi är glada att kunna presentera det senaste namnet inom Debe Flow Group - Debe Borrcenter AB

Efter att vi förvärvat Anytech Scandinavia AB har arbetet med att hitta ett bra namn fortskridit. Vi är nu glada att kunna meddela det nyregistrerade namnet - Debe Borrcenter AB. 

 

cookie-text