Vastuullisuus

Me Debe Flow Groupilla arvostamme ja työskentelemme jatkuvasti ja aktiivisesti luonnonvarojen säilyttämiseksi, minkä vuoksi asetamme kestävälle kehitykselle korkeat vaatimukset. Tuotteidemme avulla luonnonvaroja käytetään järkevämmin ja tehokkaammin. Meidän tuotteillamme asiakkaidemme ympäristövaikutukset pienenevät ja he voivat saavuttaa omat vastuullisuustavoitteensa. 

Ympäristö

Tuotteemme auttavat puhtaamman ja turvallisemman ympäristön saavuttamisessa. Käyttämällä tuotteitamme sinulla on mahdollisuus säästää sekä energiaa että vettä, mikä puolestaan on tärkeää ympäristövaikutusten kohdalla. Tuotantomenetelmämme ovat energiatehokkaita ja työskentelemme jatkuvasti saavuttaaksemme mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset. Lisäksi pyrimme jatkuvasti vähentämään jätteen määrää ja vähentämään omaa veden- ja energiankäyttöämme. Ympäristön huomioiminen on tärkeää Debe Flow Groupissa niin työntekijöidemme osalta kuin koko yhteiskuntaa koskien. Debe Flow Group panostaa useisiin Agenda 2030-toimintaohjelmalla oleviin tavoitteisiin ja mahdollistaa niiden saavuttamisen tuotteidensa avulla.

Tavarantoimittajat

Debe Flow Group ottaa suuren vastuun kestävän toimitusketjun luomisesta. Ostotiimimme pyrkii jatkuvasti optimoimaan tavarantoimittajiemme logistiikan tehokkuutta, jotta voimme vaikuttaa mahdollisimman vähän ympäristöön ja vähentää CO2-päästöjä. 

Haluamme pitää yllä pitkiä ja hyviä suhteita tavarantoimittajiimme. Hyvän yhteistyön avulla molemmat osapuolet tietävät odotuksemme ja voivat asettaa vaatimuksia juoksevien kulujen vähentämiseksi, joka hyödyntää kumpaakin osapuolta. Meillä on korkeat vaatimukset tavarantoimittajiemme suhteen ja vaadimme esimerkiksi seuraavaa:

- Tiivis yhteistyö, jota ostotiimimme ylläpitää jatkuvasti hyvän ja säännöllisen dialogin avulla. Hyvän yhteistyön avulla rakennamme sinulle asiakkaana parempaa liiketoimintaa kilpailuilla markkinoilla. Myös teknikkomme pyrkivät jatkuvasti kehittämään tuotteitamme yhdessä tavarantoimittajiemme kanssa, jotta saamme tuotteistamme parhaita mahdollisia taloudellisesti, teknisesti ja ympäristön kannalta.

- Vaadimme paljon laadulta. Jos jokin menee vikaan, haluamme tutkia, mitä on tapahtunut ja oppia virheistämme tulevaa ajatellen.

- Vaadimme, että tavarantoimittajamme ovat kilpailukykyisiä hintojen, logistiikan ja teknologia osalta, jotta voimme lisätä omaa kilpailukykyämme.

- Pitkäkestoisien ja hyvien suhteiden avulla pyrimme myös molemminpuoliseen luottamukseen. Priorisoimme uskottavuutta, avoimuutta ja vuoropuhelua.

- Vaadimme myös, että tavarantoimittajamme toimivat lakien ja sääntöjen mukaisesti. On myös erityisen tärkeää, että tavarantoimittajamme noudattavat oikeudenmukaisuutta ja ihmisoikeuksia.

Code of Conduct - suppliers (eng)

Yhteiskuntavastuu (CSR) ja ESG

Sosiaalinen vastuu on ollut itsestään selvä osa Debe Flow Groupin kulttuuria alusta alkaen.

Me Debe Flow Groupilla haluamme varmistaa, että meillä on hyvä fyysinen ja psykososiaalinen työympäristö. Työntekijöiden terveys on todella tärkeää ja tarkistamme sen vuoksi työympäristöä toistuvasti. Pyrimme järjestämään hyvät työtilat, kannustamme kuntoilemaan, pitämään huolta hyvinvoinnista ja terveistä elämäntavoista. Pohdimme myös jatkuvasti, missä asioissa voimme toimia paremmin. Kun henkilökunta voi hyvin, yrityskin voi hyvin.

Meillä Debe Flow Groupissa hyvät kehittymismahdollisuudet työntekijöille, jotka haluavat eteenpäin urallaan, ja koska laajennamme toimintaamme tällä hetkellä, on mahdollisuuksia runsaasti. Uusia työntekijöitä rekrytoidessamme keskitymme kokemukseen ja pyrimme tasa-arvoiseen työpaikkaan.

Valvomme koko ajan, mikäli työtapaturmia sattuu, niin fyysisiä kuin psyykkisiä. Emme altista työntekijöitä tai tuotantoa tarpeettomille riskeille.

Käytämme tietenkin parasta mahdollista tekniikkaa, jotta yrityksemme sisäiset ja ulkoiset prosessit aiheuttavat mahdollisimman pieniä ympäristövaikutuksia.

ESG - Enviromental, Social and Governance

Debe Flow Group arvioi ja raportoi jatkuvasti, kuinka vastuullisia konsernin yritykset ovat. ESG-kriteerien avulla arvioidaan, miten yritys toimii ympäristöystävällisyyden, sosiaalisen kestävyyden ja hallintotavan suhteen. Tarkasteltavia asioita ovat muun muassa yrityksen päästöt, jätehuolto ja luonnonvarojen kierrätys. Kriteerit koskevat myös yhteistyökumppaneitamme ja sitä, kuinka varmistamme, että tavarantoimittajillamme on hyvät työehdot ja työturvallisuus on hyvä. Meidän on myös toimittava kunniallisella tavalla niin, että kirjanpito hoidetaan oikein, ja että vastustamme esimerkiksi lahjontaa ja korruptiota.

cookie-text